Vaktija

Pocetak Klanja se
Sabah 05:27 06:41
Iz. sunca 07:11
Podne 13:27
Ikindija 16:45
Aksam 19:31
Jacija 20:51 21:01
Džuma namaz na vrijeme!!!

Adresa

E-mail: IZBA/IGBA:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Imam:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Humanitarni fond:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa:
Aarauerstrasse 57
CH-5036 Oberentfelden
Tel: +41 (0) 62 534 06 11
Nat: +41 (0) 77 463 60 82

 

AHLAK (MORAL) MU'MINA

Mišljenja sam braćo da je ovo veoma važna tema, koja nam se nameće kao jedan od prioriteta, jer bez ahlaka, nema ni pravog iskrenog mu'mina, nema dobrog roditelja, djeteta i komšije i samim time nema korisnog člana društva.

I dalje braćo u islamskim zemljama teku potoci nedužne muslimanske krvi, i dalje su žrtve teških zločin: djeca, žene, starci i mladost, koji prestrašeni, izgladnjeli i goloruki žive u velikom strahu.

 S druge strane još uvijek nema adekvatne međunarodne reakcije, a posebno islamskog svijeta, koji nijemo posmatraju nezapamćeno krvoproliće .

Na nama je da se u dovama sjećamo sve naše braće i sestara i da molimo Allaha Uzvisenog da ovo prestane.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, govoreći o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u 4. ajetu Sure El-Kalem:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

 

Ti si (Poslaniče) uistinu najboljeg morala!

A u 21. ajetu Sure Al-Ahzab, stoji:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Vi u Allahovom Poslaniku imate lijep uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često spominje Allaha.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najljepšeg ahlaka i on je naš najbolji uzor u svom od­nosu prema ashabima, komšijama, svojoj porodici, pa i prema neprijateljima.

Kaže Abdullah bin Haris, radijallahu anhu: "Nisam vidio čovjeka da je bio više nasmijan od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!"

Enes bin Malik, radijallahu anhu, kaže: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najšaljivija osoba, kada je bio u društvu sa djecom!"

Kaže Džerir bin Abdullah, radijallahu anhu: "Nije Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo moj glas pred svojom kućom, a da me nije uveo u kuću. Od kada sam primio islam nikada se nije sreo sa mnom, a da nije bio nasmijan!"

Lijep ahlak u ophođenju prema ljudima je svojstvo Allahovih, subhanehu ve te'ala, poslanika i dobrih i iskrenih mu'mina, a on rezultira međusobnom ljubavi, povjerenjem i uvažavanjem, dok loše ponašanje rezultira mržnjom, nepovjerenjem i neprijateljstvom.

Riječ ahlak je množina arapske riječi hulukun i etimološki znači: moral, ćud, narav, priroda, prirodne osobine, karakter, ponašanje, ophođenje...

Imam Kurtubi je definirao ahlak riječima: „Ahlak je skup osobina čovjeka po­moću kojih ostvaruje kontakte sa drugim ljudima, a one mogu biti pohvalne i pokuđene. U pohvalne osobine se ubrajaju: praštanje, blagost, plemenitost, darežljivost, strpljivost, izdržljivost prilikom iskušenja, samilost, ljubaznost, pomoć muhtadžnima (potrebnima) i drugo, a u pokuđene osobine se ubrajaju nji­hove suprotnosti.“

Imam Ibn Mubarak je lijep ahlak opisao riječima: "To je vedrina, nasmijanost i činjenje dobra i suzdržavanje od uznemira­vanja i činjenja zla i neugodnosti drugima.“

Ahlak je braćo i sestre sastavni dio našega imana i on ima posebno mjesto u islamu, a jedna od zadaća islama je izgradnja moralne ličnosti, koja će biti oličenje čiste vjere islama i samim time biti koristan član društva.

Jedna od os­novnih poruka i zadaća islama je izgradnja moral­nih vrijednosti kod ljudi, na što ukazuju i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje bilježi imam Ahmed:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zaista sam poslan da upotpunim plemenite osobine.“ (Ahmed)

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija:

Prenosi Džabir bin Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Meni najdraži i najbliži od vas na Sudnjem danu su oni koji su najboljeg ahlaka!“ (Buharija)

Pa ko od nas želi da ga voli Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, i da se raduje njegovoj blizini na Sudnjem danu, neka bude što boljeg ahlaka, a ahlak je braćo krasio naše dobre pretke, koji su bili moralne veličine, sve veći jedni od drugih!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, savjetuje Ebu Zerra, radijallahu anhu, riječima: 

Prenosi Ebu Zerr El-Gifari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Boj se Allaha, gdje god bio, nakon lošeg djela učini dobro djelo, pa ćeš ga izbrisati i lijepo ophodi sa ljudima!“ (Ahmed)

Lijepim ahlakom se upotpunjuje iman, kao što stoji u hadisu, koji bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najpotpunijeg imana su oni mu'mini koji su najboljeg ahlaka, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama!“ (Tirmizija) 

Lijep ahlak je ono što će vjerniku posebno koristiti na Sudnjem danu, kada se budu vagala ljudska djela, pa blago onima koji se okite moralom, što potvrđuje predaja koju bilježi imam Tirmizija:

 Prenosi Ebu Ed-Derda', radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema ničeg težeg na Mizanu vjernika na Sudnjem danu od lijepog ahlaka." (Tirmizija)

Lijep ahlak je put ka dostizanju stepena klanjača i postača nafila, žudeći za nagradom Allaha, subhanehu ve te'ala, kao što bilježi imam Ebu Davud:

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Zaista će čovjek lijepog ahlaka sigurno dostići stepene klanjača i postača." (Ebu Davud)

Lijep ahlak će biti razlogom ulaska u Džennet, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: „Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome šta će najviše ljude uvesti u džennet, pa je rekao: „Takvaluk (bogobojaznost) i lijep ahlak.“ (Tirmizija)

 El-Fudajl ibn Ajad je rekao: "Ako se budeš družio sa nekim, izaberi čovjeka sa lijepim ahlakom, jer te on poziva samo dobru.

Draže mi je da mi saputnik i drug bude griješnik lijepog ahlaka, nego učač Kur'ana koji je besraman. Zaista je griješnik lijepog ahlaka osoba koju u životu vodi razum, nije teret društvu pa ga ljudi vole, a pobožnjak koji nema kod sebe plemenitih osobina i lijepog ahlaka, teret je ljudima pa ga preziru."

El-Asme'i je jednom prilikom rekao: "Kada se mom djedu Aliji primakla smrt, sakupio je svoju djecu i kazao im slijedeće: „O djeco moja, postupajte lijepo prema ljudima, tako da kada budete odsutni, čeznu da vas ponovo sretnu, a kada umrete, da plaču za vama!“

Ibnu-l-Karijje je rekao: „Budite lijepog ahlaka, jer ako ste kao takvi vladari, ljudi će vas voljeti i podržavati; ako ste srednjeg staleža, tako ćete se uzdići na više stepene, a ako ste siromašni, postaćete neovisni od ljudi!"

Braćo, budimo od onih koji lijepo ophode sa ljudima, iskreni, skromni, strpljivi, stidljivi, blagi i skloni praštanju!

Budimo istinska braća, izvršavajmo sve propisane ibadete, a posebno čuvajmo namaz, jer bez redovnog klanjanja pet propisanih namaza i džume, nema mu'mina, izvršavajmo sve preuzete obaveze u pogledu prava ljudi i institucija, natječimo se u dobru i žudimo za džennetima koji su nam obećani!

 Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nas učvrsti na putu islama, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas učini od onih koji su najljepšeg ahlaka, da nas u našim očima učini malim, a kod Njega, subhanehu ve te'ala, i u očima ljudi velikim, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam oprosti grijehe i uvede nas u obećani džennet, u društvu sa poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim ljudima!

Aktuelno

Tribina


Petak poslije jacije namaza

Slijedi

Ramazanski Bajram

04.06.2019 - 06:13 sati

Countdown
završen

Login za članove