Vaktija

Pocetak Klanja se
Sabah
Iz. sunca
Podne
Ikindija
Aksam
Jacija
Džuma namaz na vrijeme!!!

Adresa

E-mail: IZBA/IGBA:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Imam:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Humanitarni fond:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa:
Aarauerstrasse 57
CH-5036 Oberentfelden
Tel: +41 (0) 62 534 06 11
Nat: +41 (0) 77 463 60 82

 

Ucitelj i ucenik

Učitelj i učenik

Jednog dana učitelj je upitao svoga učenika: ,,Koliko si vremena proveo sa mnom?“

Učenik odgovori: ,,Trideset i tri godine.“Učitelj ga upita: ,,Šta si za to vrijeme naučio?“

Učenik odgovori: ,,Naučio sam osam stvari.“

Učitelj reče: ,,Svi smo mi Allahovi i Njemu se vraćamo!“

Čitav život si proveo sa mnom, a ti kažeš da sam te naučio samo osam pitanja?!

Učenik odgovori: ,,Da moj učitelju, ne želim biti neiskren, nisam naučio ništa osim toga.“

Učitelj mu zatim reče: ,,Dobro, daj da čujem tih osam stvari.“

Učenik nastavi:

-Prvo, proučavajući ovaj svijet, vidio sam da svako ima nekoga koga voli i simpatiše. Međutim, prijatelji svakog čovjeka prate do kabura, a onda se sa njim rastanu i ostavljaju ga. Zato sam za svoga prijatelja uzeo dobra djela. Kada uđem u kabur sa mnom će ući i moj prijatelj. Učitelj reče: ,,Dobro, a šta je drugo.“

-Drugo, razmišljao sam o Allahovoj dž.š., poruci: ,,A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao Džennet će boravište biti sgurno.“ Spoznao sam da je Allahova riječ istinita. Svoju dušu sam od prohtjeva i strasti suzdržao i usmjerio je pokornosti Allahu dž.š.

-Treće, posmatrao sam svijet oko sebe i primjetio da ljudi vrijedne stvari čuvaju; na to razmišljanje navela me poruka Allaha dž.š. u kojoj kaže: ,,Ono što je u vas prolazno je, a ono što je u Allaha- vječno je.“ ( En-Nahl  96) Zato sam odlučio da sve što imam vrijedno i značajno pohranim na čuvanje kod Allaha dž.š., imajući na umu da sve što ostavim kod Allaha dž.š. bit će mi sačuvano.

- Četvrto, posmatrajući ovaj svijet primjetio sam da mnogi ljudi pridaju veliki značaj svom kapitalu, porijeklu, porodici, položaju. Uvjerio sam se da sve to samo po sebi ne zaslužuje pažnju, imajući u vidu poruku Allaha dž.š. u kojoj kaže: ,,Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.“ (El- Hudžurat, 13) Zato sam se odlučio na bogobojaznost, kako bi kod Allaha dž.š. bio jedan od bogobojaznih, poštujući zakonitosti i prava svih stvorenja.

- Peto, posmatrajući ovaj svijet i ljude uvjerio sam se koliko ljudi jedni druge proklinju, jedni drugima zadaju teške udarce. Vidio sam da je razlog takvom ponašanju, uglavnom, zavidnost. Razmišljao sam o kur'anskoj poruci: ,,Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu.“ (Ez-Zuhruf, 32) Razumio sam da Allah dž.š. vrši podjelu dobara i blagodati prema Svome Znanju, dajući nam ono što je najbolje za nas. Uvjerivši se u to, oslobodio sam se zavidnosti, mržnje i neprijateljstva prema ljudima, kako bi upotpunio svoj ibadet prema svome Stvoritelju i sačuvao sebe od proklinjanja a svoja djela od zavidnih očiju.

- Šesto, posmatrao sam ovaj svijet i ljude pa sam vidio kako ljudi čine nepravdu i nasilje jedni drugima, kako se bore jedni protiv drugih. Ovo me podsjetilo na riječi u kojima Allah dž.š. kaže: ,,Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!“ (El- Fatir 6) Ja sam u svome životu šejtana uzeo za neprijatelja, onako kako mi ga je moj Stvoritelj predstavio, a oslobodio sam se neprijateljstva prema čovjeku.

-Sedmo, izučavao sam ovaj svijet i čovjeka pa sam vidio koliko je čovjek preokupiran stjecanjem sredstava za svoj život. Uvjerio sam se da je čovjek na tom putu spreman na poniženja i razne vrste ustupaka, koji nisu dozvoljeni, samo da bi ostvario svoj cilj u životu na ovom svijetu zanemarujući Onaj svijet. Vidio sam da ljudi prodaju ahiret za dunjaluk, pa sam se sjetio Allaha dž.š., Koji kaže: ,,Na Zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani.“  (Hud, 6) Shvatio sam da sam jedno od Allahovih dž.š. stvorenja i svoj sam imetak vezao za Njega, oslanjajući se na ovaj Kur'anski ajet. Uvjerio sam se da je svemu što je stvoreno određena nafaka, a da je čovjek stvoren kao nejako biće, stvoren da se trudi, kako Allah dž.š.kaže : ,,Čovjeka smo stvorili da se trudi.“ (El- Beled) Uvjerio sam se da je ovaj svijet stvoren kako bi se čovjek na njemu trudio, i za taj trud nagrađen bio, znajući da sve što uradim da me Allah dž.š. gleda i da ću se Njemu povratiti i za to biti obaviješten, kako Allah dž.š. kaže: ,,Reci, trudite se, vaš trud će vidjeti Allah, Njegov poslanik i vjernici, a zatim ćete biti vraćeni Onome koji poznaje nevidljivi svijet i obaviješteni o onome šta ste radili. (Et-Tevbe)

-Osmo, posmatrao sam ovaj svijet i čovjeka pa sam uvidio da se mnogi ljudi uzdaju i oslanjaju na stvorenja poput sebe. Neki se oslanjaju na svoju trgovinu, neki na svoj zanat, neki na profesiju, neki na svoje tjelesno zdravlje. Uglavnom, sve se svodi da se čovjek oslanja na nekoga poput sebe. Razmišljajući o ovome povezah to sa kur'anskom porukom, u kojoj Allah dž.š. kaže: ,,Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta.“ (Et-Talak 6) Imajući u vidu da je najbolji oslonac, osloniti se na Allaha dž.š. Družeći se sa onima koji se na Njega oslanjaju, ja sam se oslonio na Njega, znajući da je Njegov oslonac dovoljan.

Kada je ovo saslušao, učitelj reče svome učeniku: ,,Neka te Allah dž.š. blagoslovi, o moj učeniče. Dugo sam vremena posvetio izučavanju Tevrata, Zebura, Indžila i Kur'ana. Sve poruke koje se nalaze u ovim riječima koje su ljudima objavljene sadržavaju ovih osam pitanja. Onaj ko bude praktikovao ovih osam pitanja, on je dostojan sljedbenik Allahove dž.š. vjere.

Allah dz.s je Svemoguci Stvoritelj! Zahvaljujuci Njemu smo na ovom svijetu, On nas je stvorio i na pravi put nam ukazao. NJemu zahvaljujemo da mozemo da mislimo, govorimo, da se radujemo, smijemo i placemo. Njemu zahvaljujemo da posjedujemo srce u kome ljubav, radost, bratstvo i iskrenost rastu. Mi muslimani smo najsretnija bica jer se mi Allahu molimo. Mi nikada nismo sami i nikada nismo ne zasticeni, On je uvijek sa nama i kada nikoga nema! Zato moramo biti zahvalni zahvalnoscu koja je cak i neopisiva koju mogu osjetiti samo potpuno iskrena srca, ona koja se pokoravaju svim naredbama i cuvaju svih zabrana. Sve sto je od Allaha prihvatamo i Njemu se pokoravamo!

Aktuelno

Tribina


Petak poslije jacije namaza

Slijedi

Ramazanski Bajram

04.06.2019 - 06:13 sati

Countdown
završen

Login za članove