Nestanak vrijednosti

Bit će to na Sudnjem danu, da, tu i tada će živa zakopana djevojčica biti upitana, zbog kakvog je grijeha ubijena. Jasno je da je ovo pitanje upućeno onima koji […]

Poslanik kao uzor

Draga braćo, za muslimane širom svijeta rođenje Muhammed a.s. ima nemjerljivu vrijednost i oni koji ga vole i poštuju znaju da je on bio i ostao nezamjenljiv uzor koji se […]

Poslanik kao naš vrhovni uzor

Draga braćo, Rebiu-l-evvel je prava prilika da analiziramo, jesmo li ostvarili dunjalučku sreću i koračamo li putem ka Allahovom zadovoljstvu. Sreća je kad čovjek ostvari unutarnji mir. Tog mira bez […]

Dobročinstvo prema roditeljima

Uzvišeni Allah u Kur’anu časnom poručuje: ”Gospodar tvoj naređuje da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, […]

Kad obrede završite, opet Allaha budite svjesni

U suri Bekare, u ajetima o hadžu, Allah, dž. š., opominje: „Kada završite obrede, opet spominjite Allaha, kao što pretke svoje spominjete, i još više Ga spominjite“. (Bekare, 200) U […]

Arefat znaći spoznati

Uzvišeni Allah poručuje: ”Sve životinje koje po zemlji hodaju i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas.” (El-En’am, 38.) Draga braćo! Smisao čovjekovog života na Dunjaluku […]

Kurban

„I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijela, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj […]

Prijateljstvo

“O, vjernici, bojte se Allaha  i budite s onima koji su iskreni” (Tevba, 119). Ajet kojeg smo citirali nam na jasan način ukazuje na činjenicu da pažljivo biramo prijatelje s kojima […]

Čuvanje jezika

”Ima li išta teže od nebesa?” To pitanje je postavio neki čovjek velikom alimu Ebu Abdulahu Kurešiju. Postavio mu je još neka pitanja, ali zadržat ćemo se na ovom. Prije […]