Prijateljstvo

“O, vjernici, bojte se Allaha  i budite s onima koji su iskreni” (Tevba, 119). Ajet kojeg smo citirali nam na jasan način ukazuje na činjenicu da pažljivo biramo prijatelje s kojima […]

Čuvanje jezika

”Ima li išta teže od nebesa?” To pitanje je postavio neki čovjek velikom alimu Ebu Abdulahu Kurešiju. Postavio mu je još neka pitanja, ali zadržat ćemo se na ovom. Prije […]

Kako da vaspitamo djecu?

Uzvišeni Allah u Kur’anu Časnom poručuje: ”O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” (Et-Tahrim, 6.) A naš Poslanik, s.a.v.s., u […]

Iskrenost u djelima

Dragi brate, ako radiš neko dobro da ti se ljudi dive, razočarat ćeš se, a kada radi Allaha radiš razočarenja nema, a i ljudi će te poštovati. Hasan el- Basri […]

Obračun sa samim sobom

“Ako vas Allah pomogne, niko vas nece moci pobijediti, a ako vas ostavi bez podrske, ko je taj ko vam, osim Njega, moze pomoci ? I samo neka se u […]

Zekat

Uzvišeni Allah u Kur’anu poručuje: ”A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno vjeru ispovijedaju, da namaz klanjaju i zekat daju; a to je – ispravna vjera.” […]

Vrijeme je najvrjednije što treba čuvati

Draga braćo! Govoreći o malim predznacima Smaka svijeta Poslanik, s.a.v.s., je između ostalog spomenuo i brzinu protoka vremena, odnosno, nestanak bereketa u vremenu. Kada malo analiziramo naše stanje, ne možemo […]

Osobine vjernika

Imam Ahmed bilježi od Omera, r. a., da je rekao: „Kada bi Poslanik primao objavu oko njegove glave bi se čulo nešto poput zujanja pčela. Zadržali smo se jednoga dana […]

Vjernik kao pčela

„Gospodar tvoj je nadahnuo pčelu, pravi kuće u brdima i u onome što ljudi naprave. Zatim hrani se sa plodova različitih, pa idi stazama Gospodara svoga ponizno. Iz utorba njihovih […]

Poziv na hadž

Uzvišeni Allah u Kur’anu poručuje: ”Mi smo čovjeka stvorili da se trudi.” (El-Beled, 4.) Draga braćo! Bez muke nema nauke. Bez truda nema uspjeha. Bez rada tanka nafaka. Ovo su […]