Plemenit čovjek ne vodi bitke u kojima su i pobjednik i poraženi jednaki

Abdullah ibn Bevvab, jedan od prijatelja i saradnika abasijskog halife El-Me’muna, rekao je: ”Halifa El-Me’mun je bio toliko blag da bi nas (njegove saradnike) to ponekad znalo naljutiti, pa smo govorili sami sebi: ‘Zna li se ovaj čovjek naljutiti zbog sebe, a on je halifa?’ Jednog dana sjedili smo sa njim na obali Tigrisa, pa […]

Nepravda živi šutnjom, diše izdajom i puzavošću, a jača podaništvom

Muslimani Iraka stajali su mirno gledajući Mongole kako pustoše Horosan i ubijaju 200.000 muslimana, i nisu se ni pomakli da podrže svoju braću muslimane. Samo dvije godine kasnije (1258. godine), Mongoli su došli i do njih i pobili više od milion ljudi Iraka, spalili glavni grad Bagdad i njegove stanovnike. Muslimani Šama se nisu uzrujali […]

Dobro u tajnosti

Dječak koji je prodavao maramice stajao je ispred bogataša koji je pregledavao poruke na svom mobitelu. Bogataš je dao dječaku jedan dolar a da nije uzeo maramice. Nakon toga, dječak je s dolarom u ruci otišao i sjeo ispred prodavnice cipela. Pogledao je u svoje iznošene cipele, a zatim u prelijepe cipele u izlogu sa […]