Brinite se o svojoj braći i prijateljima

Ovo vrijeme je u stanju promijeniti svako srce, bez obzira na postojanost njegovog vlasnika u vjeri. Pozvao sam prijatelja na kojeg sam nekad bio ljubomoran zbog njegove pobožnosti i posvećenosti […]

Neka tvoj život i tvoja djela budu radi Allaha

Učenik je upitao šejha: ”Koje strasti su najopasnije i koje osobine su najgore?” Šejh: ”Ogovaranje ljudi, gledanje u ono što je zabranjeno i uobraženost koju prati pretvaranje (rija’).” Učenik: A […]

Skriveno dobro djelo je tvoja lađa spasa

Pod skrivenim dobrim djelom misli se na određeno dobro djelo ili ibadet koji obavljaš, a za koji niko ne zna osim Allah. To mogu biti dva rekata noćnog namaza, ili […]

Budi od onih, koji osjete potrebe svog brata

Dok je šejh držao predavanje, prišao je nepoznat čovjek i nakon što je nazvao selam, sjeo je u zadnji red i pažljivo slušao predavanje. U ruci je držao flašu s […]

Faze ljudskog života u Kur’anu

Sve faze ljudskog života sadržane su u dvadesetom ajetu iz sure El-Hadid u kojem je Uzvišeni Allah objavio: ”Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do: – igra (le’ib). […]

Znakovi sreće i uspjeha

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Znakovi sreće i uspjeha su: Što se više kod čovjeka povećava znanje, to se više povećava njegova poniznost i samilost. Što se više povećavaju njegova dobra […]

Srce čisto od zlobe, zavidnosti i mržnje

Jedna od Allahovih kazni za neke ljude u ovozemaljskom životu je da ih zaokupi stalnim raspravama i svađama s drugima. Jer, čistoća grudi, odnosno čistoća srca, je jedna od najvećih […]