Odjeća bogobojaznosti

Allah, dž. š., kaže: „O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća bogobojaznosti (čestitosti), to je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.“ (Al-A’raf 26)

Kada na ovaj svijet dolazimo, nemamo odjeće. Obuku nas odmah, jer nam ona treba da bi nas štitila od studeni i vrućine, ali i da bi nam stidna mjesta pokrila. Allah, dž. š., u ovom ajetu govori o tri vrste odjeće koju čovjek treba. Govori o odjeći nužnoj kojom ćemo stidna mjesta sakriti. Ta odjeća nam je obavezna. Nije dopušteno čovjeku stidna mjesta pokazivati ni pred kim osim pred onim pred kojima je to Allah dozvolio. Kad u društvo hoćemo, a Allah, dž. š., posebno naglašava, kad u džamiju krenemo, da obučemo raskošno odijelo. Naređuje nam da se tom prilikom lijepo obučemo, nagizdamo, a Poslanik nas savjetuje da se i namirišemo i da ne jedemo ništa što bi moglo biti uzrok uznemiravanja drugih u safu.

Osim o odjeći kojoj je zadaća pokriti tijelo, Allah, dž. š., govori i o onoj čija je zadaća zaštititi dušu, srce od neugodnosti. Ta se odjeća zove bogobojaznost (libasu –t- taqva). Kao što nas ova, od vune, lana, ili nečeg drugog satkana, štiti od vremenskih uticaja i pokriva stidna mjesta, odjeća bogobojaznosti nas štiti od grijeha.

Kao što smo na Dunjaluk došli bez odjeće, isti takvi ćemo biti i proživljeni. Buharija i Muslim bilježe da je Poslanik rekao: „Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, bosi i neosunećeni“. Aiša, r. a., je upitala: „Zar ćemo biti proživljeni goli i gledati jedni druge?“ Poslanik je odgovorio: „Aiša, stanje će biti toliko ozbiljno da nikome neće pasti na um da gleda u druge.“ Kao što su nas, kad smo na Dunjaluk došli obukli, i tu na Mahšeru, tu pred Gospodarom svjetova, sada, ne ljudi, meleki će imati zadaću da nas obuku, ako budemo ponijeli odjeće sa sobom.

Poslanik kaže: „Pokazan mi je Sudnji dan. Vidio sam kako stojim i pokazani su mi ljudi, na sebi su imali košulje. Nekima su te košulje dosezale samo do grudi, nekima do bedrene kosti. Vidio sam Omera ibn Hattaba, r. a., kako ide i košulja mu se vuče po zemlji. „A znate li šta je ta košulja?“, upitao je Poslanik. „Šta Allahov Poslaniče“, upitali su? „Vjera“, rekao je. Ova košulja je vjera i svako će biti odjeven shodno količini dobrih djela učinjenih na Dunjaluku. Zatim ću stati s desne strane Milostivog. To je mjesto na kojem će mi pozavidjeti svi, govorit će: „Blago tebi Poslaniče zbog mjesta na kojem se nalaziš.“ (Muslim)

Kada je Ibrahim, a. s., sa suprugom Sarom stigao u Egipat rekao joj je: „Tako mi Allaha, osim mene i tebe na Zemlji više nema niti jednog vjernika.“ (Buharija) Ibrahim, a. s., je prolazio kroz teška iskušenja. Bio je bačen u vatru, ostavio sina i ženu Hadžeru u pustinji, dobio naredbu da žrtvuje sina. Gradio je Kabu usred pustinje, naređeno mu da pozove ljude na hadždž, više puta hidžru činio, otac ga zlostavljao a narod ga njegov pritiscima izlagao, ali on bijaše ustrajan na putu Božijem pa je tom ustrajnošću zaslužio da on sam bude nazvan ummetom i da ga Allah, dž. š., sebi za prijatelja uzme.

Ne iznenađuje onda što Poslanik kaže: „Prvo stvorenje koje će na Sudnjem danu biti obučeno je Ibrahim a.s.“ (Muslim) Poslanik pojašnjava: „Uzvišeni Allah će reći: „O meleki, odjenite Moga prijatelja, odjenite Moga prijatelja.“ Zatim će mu biti obučen džennetski ogrtač, a potom ću ja stati sa desne strane Arša i niko od stvorenja osim mene neće stati na to mjesto“. (Tirmizi)

Nakon što Ibrahim, a. s., bude odjeven i drugi ljudi će dobivati odjeću shodno djelima koja su činili. Bit će ljudi koji će krasno biti odjeveni, a bit će i onih koji će bez odjeće ostati. Dragi brate, kad god odgodiš ili ne daj Bože propustiš namaz, ti odgađaš svoje oblačenje. Kad god se oglušiš o naredbu Božiju, kad god prekoračiš granicu i grijeh učiniš, ti oblačenje svoje odgađaš, a možda ga i potpuno onemogučiš.

Allah, dž. š., nam naređuje, da kao što težimo odjeći lijepoj koja će ukrasiti naš vanjski izgled, težimo i odjeći koja će nas oplemeniti. Ta odjeća se zove bogobojaznost, zove se vjera i njome oblačimo naše srce, dušu, a onda ona pokazuje svoju ljepotu kroz naše djelo, kroz ponašanje naše. Dragi brate, odjeću ahiretsku šiješ kad ibadetiš, kad sadaku dijeliš, kad lijepu riječ uputiš, kad susretljivošću zračiš, kad u pomoć pritekneš, kad o zapovijedima Božijim brineš i na granicama koje je On Uzvišeni postavio, bdiješ.

Na ovom svijetu se razlike među nama kroz našu odjeću očituju. Ljudi sa višim društvenim statusom i s više imetka u ljepšoj i kvalitetnijoj su odjeći. I na ahiretu će se razlika među nama, između ostalog, po odjeći očitovati. Tad, tu na Mahšeru, neće biti imetka, novca, niti statusa društvenog, nećemo moći sebi priskrbiti odjeću kakva nam se sviđa. Tad će meleki odjeću ljudima donositi i oni će ljude u tu odjeću odijevati, a to je ona odjeća koju smo ovdje živeći vjeru zaslužili. Biti će tu i takvih koji će bez odjeće ostati jer ništa odavdje da sebi od meleka odjeću „kupe“, nisu ponijeli. Ako se ovdje obučeš odjećom bogobojaznosti, na Mahšeru ćeš se ogrtačom džennetskim zaogrnuti.

Allahu pomozi nam da živeći Tvoju vjeru, džennetski ogrtač zaslužimo. Amin!

 

Oberentfelden, 02.12.22.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izdvojeno

Izdvojeni članci

Povezano

Povezani Članci

Aktuelno

Poslanik kao uzor

Draga braćo, za muslimane širom svijeta rođenje Muhammed a.s. ima nemjerljivu vrijednost i oni koji ga

Osobine vjernika

Imam Ahmed bilježi od Omera, r. a., da je rekao: „Kada bi Poslanik primao objavu oko

Pretplatite se i budite obavješteni za svaku novu objavu zajednice

logo-izba-white

Aarauerstrasse 57
5036 Oberentfelden

Početna

Zajednica

Podešavanje Jezika