Šejtanovi prilazi srcu

Allah, dž. š., kaže: „A ako šejtan pokuša da te na zlo navede ti potraži utočište kod Allaha. On uistinu sve čuje i sve zna. Oni koji se Allaha boje čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi.“ (El – E’araf 200, 201)

Rodili smo se čistog srca. To srce je jedanako pripremljeno da slijedi uputu, ali i da bude plijen šejtanu. Šejtan se, onog trenutka kada je od Gospodara proklet i iz okrilja Njegove milosti protjeran, zavjetovao da će činiti sve da nas zavede, da se on u srca naša nastani i životima našim upravlja. Obećao je šejtan da će nam prilaziti sa svih strana i koristiti se svim sredstvima i metodama kako bismo bili njegovi sljedbenici.

On je prevarant. Allah, dž .š., nas na tu činjenicu podsjeća kada nam kazuje da će kad na ahiretu presuđeno bude i kada zbog služenja šejtanu kaznu onima koji su njemu služili presudi, on će reći da nema s njima ništa i da ih je samo zvao svome putu, nije ih prisilio, te da se sad sami sa posljedicama svoga grješenja suoče.

Poslanikovi ashabi su ljudska srca podijelili u četiri skupine. Od Huzejfe el – Jemanija se prenosi: „Četiri su vrste srca, srce koje je čisto, u kojem sija nur vjere, to je srce vjerničko. Srce koje je okorjelo, u grijehu ogrezlo, to je srce nevjerničko. Srce prevrtljivo, srce licemjera, koje je Istinu spoznalo, a potom poreklo, koje je progledalo, a potom oslijepilo. I srce koje je svjesno i dunjaluka i ahireta, i potreba duše i potreba tijela. U njemu je stalna borba za prevlast jedne od dvije vojske, vojske meleka i šejtanske vojske.“

Obaveza je čovjeku čuvati srce od šejtanovih došaptavanja. Obaveza mu je da temeljito spozna puteve šejtanove, njegove prilaze srcima našim kako bi mu te puteve zatvorio i onemogućio ga da mu srce pokori i zagospodari njegovim životom. Ti šejtanovi putevi su, vrlo često, naše osobine, ono što je čovjeku svojstveno. Ukazat ćemo na neke kako bismo se osposobili šejtanu oduprijeti i kako bi mu kapije kroz koje do nas želi doći zatvorili.

Šejtanova kapija kroz koju nesmetano ulazi u naše živote je ljutnja i strast. Ljutnja je opijum za razum. Zato Poslanik govori da je jak, da je najhrabriji među nama, onaj koji se uspijeva u srdžbi savladati. Ljutnja i strast okuju razum, a tad, kad se čovjek naljuti i kad ga strast kroz život povede, on postane igračka šejtanu. Da bi se odupro i šejtanu kapiju zatvorio, poslušaj poslanikov savjet, pa u takvim prilikama, požuri da se abdestiš. Abdestom ćeš, kako Poslanik govori ugasiti ljutnju i sputati strast jednako kao što voda gasi vatru.

Pohlepa i zavidnost su kapije kroz koje nam šejtan želi u srce ući. Tirmizi bilježi da je Poslanik rekao: „Dva gladnija i stadu štetnija i opasnija vuka od čovjekove pohlepe za imetkom i njegove arogancije prema vjeri, nisu prisutna na Zemlji.“ Zavidnost i pohlepa čovjeka zaslijepe i učine ga spremnim da radi i ono što nije čovjeku dostojno. Tada šejtan ugrabi priliku da pohlepniku i zavidniku sve što ih vodi do željenog cilja prikaže lijepim, iako je sve to i ružno i grijeh je. Allah, dž. š., nas upozorava da tu kapiju šejtanu ne otvaramo. Opominje nas da čovjekova želja za imetkom ne prestaje sve dok mezar ne nastani, pa bi čovjek trebao tu pohlepu savladati, kontrolirati, svjestan da će mu u kaburu samo dobra djela koristiti. Srce koje je šejtanu neosvojiva tvrđava je ono koje na darežljivost podstiče i koje dovu za uspjeh brata svog čini jer zna da kad god moli za brata, meleki mole za njega.

Škrtost je prokletnikova kapija. Plaši čovjeka siromaštvom i sputava ga da daje sadaku, da udjeljuje milostinju. Podstiče čovjeka da imetak gomila i da škrtari i tako ga zove na put koji ka kazni bolnoj vodi. Do mnogih naših srca šejtan je put našao i neosjetljivim nas na tuđu patnju i bol, na neimaštinu u komšijskoj kući, učinio. Da sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru, govorio nam je Poslanik želeći nas podstaći da darežljivošću šejtanu put prema nama zapriječimo. U snu je Poslanik vidio čovjeka kojeg ništa od plamena vatre džehennemske ne odbrani do sadaka, pa nam je taj san ispričao da bismo se osposobili darežljivošću šejtanu oduprijeti. Allah, dž. š., je darežljivost opisao kao djelo za koje On sedam stotina sevapa piše, a Poslanik se zakleo da će Milostivi svakom ko dijeli, imetak biti umnožen, a svakom ko škrtari da će mu biti uskraćeno. Naša su srca ona u kojima traje neprekidna borba između vojski šejtanskih i vojske meleka. Svjesni ovih poruka naše vjere zatvorimo kapiju šejtanu i ne dopustimo mu da našim srcem zagospodari.

Šejtan se do naših srca probija i putem na kojem nastoji razlike među nama naglasiti, i tako među nas razdor posijati. Nas je Allah, dž. š., različitim stvorio, različitih izgleda i karaktera drugačijih. Nismo istih ubjeđenja i vjerskih opredjeljenja. Allah, dž. š., kaže da je ljude podijelio u narode i plemena s ciljem da se upoznaju i zbliže, da ističu ono što je zajedničko među njima, da vide da uprkos svim razlikama ima bezbroj razloga da žive u slozi i bratstvu i da se međusobno pomažu. Mi smo muslimani, i među nama ima razlika, i šejtan pokušava tu kapiju otvoriti, našim srcima zagospodariti i jedne od drugih udaljiti, a Allah, dž. š., od nas traži da budemo braća, da bratske odnose čuvamo i gradimo, da se Njega bojimo i uči nas kako da se šejtanskoj spletci odupremo: „Oni koji se Allaha boje, čim ih šejtanska spletka dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi.“ (El – E’araf 201) Kako bi bilo dobro da se naša braća diljem svijeta neprikidno sjećaju Božje poruke da su braća i onemoguće šejtanu prilaz i sva neprijateljstva međusobom zaustave i u miru žive. U propast koračamo ako se šejtanskoj spletci prepustimo i ako zaboravimo da smo braća i umjesto ljubavlju, naša srca prepustimo mržnji i omogućimo šejtanu da srcima našim zagospodari i na svoju stazu nas povede.

Braćo, šejtanu zatvorimo puteve do naših srca i zamolimo Allaha, dž. š., da nas u borbi protiv tog prokletnika pomogne. Amin.

Oberentfelden, 30.09.2022

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izdvojeno

Izdvojeni članci

Povezano

Povezani Članci

Aktuelno

Spominjanje Allaha – Zikr

Draga braćo, čocjke kao biće sastavljen je od nekoliko elemenata, koji ga uvijek podsjećaju na stvaranje

hutba-1
Hutbe

1. Mart

Draga braćo, Sloboda je jedna od najvećih blagodati koju čovjek može da uživa. Slobodan čovjek da

Aktuelno

Razmislimo…

U jednoj predaji stoji da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Allah, dž.š., neće nikome podariti pet stvari

Pretplatite se i budite obavješteni za svaku novu objavu zajednice

logo-izba-white

Aarauerstrasse 57
5036 Oberentfelden

Početna

Zajednica

Podešavanje Jezika