Prijateljstvo

“O, vjernici, bojte se Allaha  i budite s onima koji su iskreni” (Tevba, 119). Ajet kojeg smo citirali nam na jasan način ukazuje na činjenicu da pažljivo biramo prijatelje s kojima […]