Islamsko bratstvo

Jedne prilike se Poslanik u prisustvu ashaba nasmiješio, pa ga oni upitaše: „Čemu se smiješ Poslaniče?“ On reče: ‘Vidio sam dvojicu parničara pred Gospodarom svjetova.’ Jedan od njih je rekao: […]