Arefat znaći spoznati

Uzvišeni Allah poručuje: ”Sve životinje koje po zemlji hodaju i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas.” (El-En’am, 38.) Draga braćo! Smisao čovjekovog života na Dunjaluku […]

Poziv na hadž

Uzvišeni Allah u Kur’anu poručuje: ”Mi smo čovjeka stvorili da se trudi.” (El-Beled, 4.) Draga braćo! Bez muke nema nauke. Bez truda nema uspjeha. Bez rada tanka nafaka. Ovo su […]