Poziv na hadž

Uzvišeni Allah u Kur’anu poručuje: ”Mi smo čovjeka stvorili da se trudi.” (El-Beled, 4.) Draga braćo! Bez muke nema nauke. Bez truda nema uspjeha. Bez rada tanka nafaka. Ovo su […]