Ko se miriše ahlakom, njegov miris neće izlapiti ni kad bude pod zemljom

Šejh Ali el-Tantavi, rekao je: ”Postoji nešto što se zove jadna i prezrena kultura, a ona znači:  Ako mi neko dâ poklon i ja ću njemu dati poklon. Ako me nazove i ja ću njega nazvati.  Ako se odazove na moj poziv i ja ću se odazvati na njegov poziv. Čak to važi za saučešće, […]