Zekat

Uzvišeni Allah u Kur’anu poručuje: ”A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno vjeru ispovijedaju, da namaz klanjaju i zekat daju; a to je – ispravna vjera.” […]