Rastanak sa ovim svijetom

Draga braćo! Život je pun rastanaka, a svaki rastanak je težak. Među njima je jedan najteži, a to je rastanak sa životom na ovome svijetu, jer tada se čovjek u samo jednom trenutku rastaje od mnogo stvari: tijela, bogatstva, porodice, rodbine, prijatelja… Nije to lahko. Umrijeti jeste. Ali rastati se sa najdražima – nije. Nimalo. […]