Kad smo počeli živjeti, umrli smo

U svom znamenitom djelu Vefejâtul-e’ajân ve enbâu ebnâuz-zemân, Ibn Hallikan je spomenuo i slučaj islamskog učenjaka malikijskog mezheba, kadije Abdul-Vehaba el-Malikija (973.-1035./362.-422.h.g.), za kojeg je rekao da je morao napustiti Bagdad zbog teškog materijalnog stanja u kojem je živio. A kada je napuštao svoj rodni grad Bagdad, rekao je: Bagdad je pravi dom za bogataše, […]

Rastanak sa ovim svijetom

Draga braćo! Život je pun rastanaka, a svaki rastanak je težak. Među njima je jedan najteži, a to je rastanak sa životom na ovome svijetu, jer tada se čovjek u samo jednom trenutku rastaje od mnogo stvari: tijela, bogatstva, porodice, rodbine, prijatelja… Nije to lahko. Umrijeti jeste. Ali rastati se sa najdražima – nije. Nimalo. […]