Lijep ahlak

Nakon pokornosti Allahu dž.š. i Njegovom poslaniku, islam najviše pažnje poklanja lijepom ponašanju, jer je lijepo ponašanje, kako nas to uči Poslanik a.s., ono što će najviše ljudi uvesti u džennet. Takođe, Poslanik a.s. nas uči, da ako budemo sačuvali od grijeha ono što je između naših nogu i ono što je između naših vilica, […]