Zekat

Uzvišeni Allah u Kur’anu poručuje: ”A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno vjeru ispovijedaju, da namaz klanjaju i zekat daju; a to je – ispravna vjera.” […]

Osobine vjernika

Imam Ahmed bilježi od Omera, r. a., da je rekao: „Kada bi Poslanik primao objavu oko njegove glave bi se čulo nešto poput zujanja pčela. Zadržali smo se jednoga dana […]