Vedud – Onaj koji voli, hutba o ljubavi

hutba-1

Islam je vjera ljubavi, a jedno od 99 Allahovih lijepih imena je Vedud – Onaj koji voli. Naš Gospodar je na više mjesta u Kur’anu istakao da nas, kao vjernike i odane robove, voli te da od nas očekuje da budemo oni koji će voljeti Njega i voljeti i slijediti Njegovog Poslanika. Nadalje, Allah, dž.š., nam govori o našoj ljubavi i pažnji spram djeteta, bračnog druga, roditelja, svojih bližnjih te našoj međusobnoj bratskoj ljubavi. O ovoj bratskoj ljubavi želim govoriti. Zapravo, želim podsjetiti sebe i vas na jedan od ključnih uvjeta našeg zajedničkog opstanka i uspjeha, uslova koji je sve češće i sve više zanemaren a to je upravo naša međusobna ljubav.

Najprije valja imati na umu da je naša međusobna ljubav bolja i jača od bilo koje druge vrste ljubavi i to sa posebnim razlogom – ona je samo i isključivo u ime Allaha a ne bilo kakvog drugog interesa ili cilja. O tome svjedoči i hadis:

”Ko bude volio radi Allaha, mrzio radi Allaha, davao radi Allaha i zabranjivao radi Allaha, taj je upotpunio svoju vjeru!”.

U drugom hadisu Muhammed, a.s., je do ulaska u Džennet pobrojao nekoliko uslova ili nekoliko stepenica među kojima je, naravno, i naša međusobna ljubav. Hadis veli:

‘Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete istinski vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vam ukažem na djelo koje će, ako ga budete činili, biti uzrokom vaše međusobne ljubavi? Nazivajte i širite selam!”.

Dakle, koliko god se trudili i kakva god djela činili, prave i potpune vjere nema bez međusobne ljubavi. Kako je dostići? Širenjem selama. Naravno, selamom, jer selam je najljepši mogući način zbližavanja i iskazivanja ljubavi i počasti. Selam je pozdrav ali ujedno i dova i to ne bilo kakva nego dova puna ljubavi. Te čarobne riječi selama nas zbližavaju, kao što i kur’anski ajeti traže od nas da se pomažemo u dobru i da na tom putu i druge zbližavamo i pomažemo. ”Ako vidite da su dva vaša brata u zavadi, vi ih uznastojte pomiriti”, veli Kur’an. Selam upravo znači mir.

Konačno, plodove naše međusobne ljubavi na najbolji način ćemo ubirati tamo gdje je to i najpotrebnije. Sjetimo se samo opisa Sudnjeg dana i teškoća koje će se tada sručiti na ljude. U predajama se spominje da će se i sunce toliko približiti da će biti nadomak ljudskih glava. U toj nesnosnoj patnji i vrelini Allah, dž.š., garantira svoj hlad, dakle, spas i zaštitu za sedam kategorija ljudi. Među tih sedam sretnika spadaju i ”dvojica ljudi koji se vole samo u ime Allaha te se u Njegovo ime i sastaju i rastaju”.

Vjerujem kako smo i iz navedenog već razumjeli jasnu poruku. Ukoliko nismo, poslušajmo i ovu prelijepu predaju u kojoj stoji:

”Među Allahovim robovima ima onih koji nisu ni vjerovjesnici ni šehidi a kojima će na Sudnjem danu zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi zbog visokih stepena koje će imati kod Allaha.“ Rekoše: „O Allahov Poslaniče, hoćeš li nam reći ko su ti ljudi?“ Allahov Poslanik reče: „To su oni koji su se radi Allaha voljeli, a nisu bili rodbinski vezani, niti radi imetka koji su jedni drugima darovali. Tako mi Allaha, njihova su lica od svjetlosti, u svjetlu će boraviti ineće strahovati onda kada drugi ljudi budu strahovali, niti tugovati kada drugi budu tugovali”.

Prema tome, samo nas međusobna ljubav može spasiti i uzdići na visoke stepene i samo nas međusobna ljubav i poštovanje mogu odvesti do statusa istinskih vjernika koji su u Kur’anu opisani riječima:

”A vjernici i vjernice su prijatelji(zaštitnici) jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar”.

Molim Allaha dž.š., da nas učini od Svojih dobrih i iskrenih robova koji se vole i poštuju samo u ime Njega, AMIN!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Izdvojeno

Izdvojeni članci

Povezano

Povezani Članci

hutba-1
Hutbe

Vjernici ne ponistavajte svoja dijela

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ „O vjernici, pokoravajte se Allahu

Hutbe

Kurban

Draga braćo! Veliki muslimanski praznik, jedan od dva najveća, nam se priblizava. Praznik koji je simbol

Aktuelno

Traženje znanja

Draga braćo! Tema o kojoj danas želim govoriti je mekteb i mektebsko poučavanje. Ona je aktuelna

hutba-1
Hutbe

1. Mart

Draga braćo, Sloboda je jedna od najvećih blagodati koju čovjek može da uživa. Slobodan čovjek da

Pretplatite se i budite obavješteni za svaku novu objavu zajednice

logo-izba-white

Aarauerstrasse 57
5036 Oberentfelden

Početna

Zajednica

Podešavanje Jezika