Vedud – Onaj koji voli, hutba o ljubavi

hutba-1

Islam je vjera ljubavi, a jedno od 99 Allahovih lijepih imena je Vedud – Onaj koji voli. Naš Gospodar je na više mjesta u Kur’anu istakao da nas, kao vjernike i odane robove, voli te da od nas očekuje da budemo oni koji će voljeti Njega i voljeti i slijediti Njegovog Poslanika. Nadalje, Allah, dž.š., nam govori o našoj ljubavi i pažnji spram djeteta, bračnog druga, roditelja, svojih bližnjih te našoj međusobnoj bratskoj ljubavi. O ovoj bratskoj ljubavi želim govoriti. Zapravo, želim podsjetiti sebe i vas na jedan od ključnih uvjeta našeg zajedničkog opstanka i uspjeha, uslova koji je sve češće i sve više zanemaren a to je upravo naša međusobna ljubav.

Najprije valja imati na umu da je naša međusobna ljubav bolja i jača od bilo koje druge vrste ljubavi i to sa posebnim razlogom – ona je samo i isključivo u ime Allaha a ne bilo kakvog drugog interesa ili cilja. O tome svjedoči i hadis:

”Ko bude volio radi Allaha, mrzio radi Allaha, davao radi Allaha i zabranjivao radi Allaha, taj je upotpunio svoju vjeru!”.

U drugom hadisu Muhammed, a.s., je do ulaska u Džennet pobrojao nekoliko uslova ili nekoliko stepenica među kojima je, naravno, i naša međusobna ljubav. Hadis veli:

‘Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete istinski vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vam ukažem na djelo koje će, ako ga budete činili, biti uzrokom vaše međusobne ljubavi? Nazivajte i širite selam!”.

Dakle, koliko god se trudili i kakva god djela činili, prave i potpune vjere nema bez međusobne ljubavi. Kako je dostići? Širenjem selama. Naravno, selamom, jer selam je najljepši mogući način zbližavanja i iskazivanja ljubavi i počasti. Selam je pozdrav ali ujedno i dova i to ne bilo kakva nego dova puna ljubavi. Te čarobne riječi selama nas zbližavaju, kao što i kur’anski ajeti traže od nas da se pomažemo u dobru i da na tom putu i druge zbližavamo i pomažemo. ”Ako vidite da su dva vaša brata u zavadi, vi ih uznastojte pomiriti”, veli Kur’an. Selam upravo znači mir.

Konačno, plodove naše međusobne ljubavi na najbolji način ćemo ubirati tamo gdje je to i najpotrebnije. Sjetimo se samo opisa Sudnjeg dana i teškoća koje će se tada sručiti na ljude. U predajama se spominje da će se i sunce toliko približiti da će biti nadomak ljudskih glava. U toj nesnosnoj patnji i vrelini Allah, dž.š., garantira svoj hlad, dakle, spas i zaštitu za sedam kategorija ljudi. Među tih sedam sretnika spadaju i ”dvojica ljudi koji se vole samo u ime Allaha te se u Njegovo ime i sastaju i rastaju”.

Vjerujem kako smo i iz navedenog već razumjeli jasnu poruku. Ukoliko nismo, poslušajmo i ovu prelijepu predaju u kojoj stoji:

”Među Allahovim robovima ima onih koji nisu ni vjerovjesnici ni šehidi a kojima će na Sudnjem danu zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi zbog visokih stepena koje će imati kod Allaha.“ Rekoše: „O Allahov Poslaniče, hoćeš li nam reći ko su ti ljudi?“ Allahov Poslanik reče: „To su oni koji su se radi Allaha voljeli, a nisu bili rodbinski vezani, niti radi imetka koji su jedni drugima darovali. Tako mi Allaha, njihova su lica od svjetlosti, u svjetlu će boraviti ineće strahovati onda kada drugi ljudi budu strahovali, niti tugovati kada drugi budu tugovali”.

Prema tome, samo nas međusobna ljubav može spasiti i uzdići na visoke stepene i samo nas međusobna ljubav i poštovanje mogu odvesti do statusa istinskih vjernika koji su u Kur’anu opisani riječima:

”A vjernici i vjernice su prijatelji(zaštitnici) jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar”.

Molim Allaha dž.š., da nas učini od Svojih dobrih i iskrenih robova koji se vole i poštuju samo u ime Njega, AMIN!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izdvojeno

Izdvojeni članci

Povezano

Povezani Članci

Osobine vjernika

Imam Ahmed bilježi od Omera, r. a., da je rekao: „Kada bi Poslanik primao objavu oko

Aktuelno

Poslanik kao najljepši uzor

Uzvišeni Allah u Kur’anu časnom poručuje: ”Vi u Allahovom Poslaniku imate najljepši uzor za onoga koji

Vjernik kao pčela

„Gospodar tvoj je nadahnuo pčelu, pravi kuće u brdima i u onome što ljudi naprave. Zatim

Pretplatite se i budite obavješteni za svaku novu objavu zajednice

logo-izba-white

Aarauerstrasse 57
5036 Oberentfelden

Početna

Zajednica

Podešavanje Jezika