Kad smo počeli živjeti, umrli smo

U svom znamenitom djelu Vefejâtul-e’ajân ve enbâu ebnâuz-zemân, Ibn Hallikan je spomenuo i slučaj islamskog učenjaka malikijskog mezheba, kadije Abdul-Vehaba el-Malikija (973.-1035./362.-422.h.g.), za kojeg je rekao da je morao napustiti Bagdad zbog teškog materijalnog stanja u kojem je živio. A kada je napuštao svoj rodni grad Bagdad, rekao je: Bagdad je pravi dom za bogataše, […]