Kako da vaspitamo djecu?

Uzvišeni Allah u Kur’anu Časnom poručuje: ”O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” (Et-Tahrim, 6.) A naš Poslanik, s.a.v.s., u […]

Iskrenost u djelima

Dragi brate, ako radiš neko dobro da ti se ljudi dive, razočarat ćeš se, a kada radi Allaha radiš razočarenja nema, a i ljudi će te poštovati. Hasan el- Basri […]

Odjeća bogobojaznosti

Allah, dž. š., kaže: „O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća bogobojaznosti (čestitosti), to je ono najbolje. To […]