Skriveno dobro djelo je tvoja lađa spasa

Pod skrivenim dobrim djelom misli se na određeno dobro djelo ili ibadet koji obavljaš, a za koji niko ne zna osim Allah. To mogu biti dva rekata noćnog namaza, ili […]

Budi od onih, koji osjete potrebe svog brata

Dok je šejh držao predavanje, prišao je nepoznat čovjek i nakon što je nazvao selam, sjeo je u zadnji red i pažljivo slušao predavanje. U ruci je držao flašu s […]

Znakovi sreće i uspjeha

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Znakovi sreće i uspjeha su: Što se više kod čovjeka povećava znanje, to se više povećava njegova poniznost i samilost. Što se više povećavaju njegova dobra […]

Srce čisto od zlobe, zavidnosti i mržnje

Jedna od Allahovih kazni za neke ljude u ovozemaljskom životu je da ih zaokupi stalnim raspravama i svađama s drugima. Jer, čistoća grudi, odnosno čistoća srca, je jedna od najvećih […]