Osobine vjernika

Imam Ahmed bilježi od Omera, r. a., da je rekao: „Kada bi Poslanik primao objavu oko njegove glave bi se čulo nešto poput zujanja pčela. Zadržali smo se jednoga dana kod Poslanika dok je primao objavu, a kada je primanje objave prošlo on se, s. a. w. s., okrenuo prema kibli i rekao:’ Allahu moj povećaj nam, a ne okrnji nam, ukaži nam počast, a ne ponizi nas, daj nam, a ne uskrati nam, daj prednost nama, a ne daj je nad nama, budi zadovoljan s nama i učini nas zadovoljnim.’ A zatim je dodao: ‘Upravo mi je Allah, dž. š., objavio deset ajeta kojih ko se bude pridržavao ući će u Džennet’, a zatim ih proučio: ‘Vjernici će postići ono što žele, oni koji su u namazu skrušeni, i koji izbjegavaju činiti ono što ih se ne tiče, i koji zekat daju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, i koji povjerene emanete odgovorno izvršavaju, i koji namaz redovno obavljaju, oni će biti nasljednici firdevsa u kojem će vječno boraviti.’ (Muminun 1-10)“

U ovim ajetima Allah, dž. š., od ljudi traži da ispune šest stvari, da sebe okite sa šest osobina koje će im biti garancija ulaska u Džennet. Allah, dž. š., je svim ljudima bez obzira na njihovu obrazovanost i društveni status omogućio sticanje Dženneta. Prvo što Gospodar od ljudi traži, prva osobina kojom se čovjek treba okititi ako želi Džennet jest pokornost. Allah, dž. š., kaže: „Zar ne znaš da se oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec i zvijezde i planine i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju.“ (Hadž 18) Ebu Zerr, r. a., kaže: „Upitao me Poslanik: ‘ Znaš li kuda ide ono Sunce?’ ‘Allah i Poslanik znaju’, odgovorio sam, a on mi reče: ‘Ono ide ispod arša i tamo Gospodaru sedždu čini.’“ Sedžda planina i drveća je pomijeranje njihove sjene. Sedžda životinja je život u skladu s zakonima Božjim, po instinktu one žive. Sedžda čovjeka je namaz. Jedan tabi’in je govorio: „Sa ocem sam otišao kod našega zeta, a taj naš zet bijaše ensarija, poslanikov ashab iz Medine. Sjedili smo kod njega, a kada se prikuči vrijeme namaza on reče:’ Kćeri, donesi mi vode da abdestim kako bih se u namazu odmorio.’ Zagledali smo se ja i otac moj čudeći se njegovom pristupu namazu, a on kada primijeti naše čuđenje reče:’ Čuo sam Poslanika da je govorio:’ Bilale okrijepi nas namazom.’“

Muhammedu, a. s., je onoga dana kada ga je slušao Omer, r. a., i drugi ashabi došlo deset ajeta kojih ko se bude držao ući će u Džennet. Među tim ajetima je: „Oni koji namaz obavljaju skrušeno.“ To je osobina džennetskih stanovnika, zato svoj život, svoju svakodnevnicu namazom ukrasi jer bez te osobine, bez tog koraka nije moguće čovjeku vratiti se tamo gdje je bio prvi čovjek prvobitno nastanjen. Iz ajeta u kojem se obećava da će vjernici postići ono što žele proizilazi i sljedeća osobina kojom se vjernik mora ukrasiti da bi postigao ono što želi. Svrha čovjekovog postojanja na Zemlji jest pokornost i činjenje dobra, Bog Uzvišeni kaže da je i nas i džinne, da mu pokorni budemo, stvorio. Da bi se ispunjenju tog cilja posvetili, vjernici izbjegavaju trošiti vrijeme na ono što ih se ne tiče. Vjernik zna da mu se vjerovanje sastoji od šezdeset, sedamdeset i nekoliko ogranaka i svjestan je da nema prilike u kojoj ne može učiniti dobro djelo. Skloniti smetnju s puta je dobro, a svima je Allah, dž. š., omogućio, bez obzira na nivo obrazovanja i društveni nivo, da zarade Džennet. Svakom je On Uzvišeni dao mogućnost da čini dobro, ali čovjek često više vremena troši kritikujući ono što to drugi čine, umjesto da se sam dobročinstvu posveti. Zato nas Poslanik savjetuje i kaže nam: „Od najboljih osobina vjernika je da se kloni onoga što ga se ne tiče.“

I oni koji zekat daju, koji dijele od onog što im je dato, su oni koji će postići ono što žele, a vjernici Džennet žele. Vjernika krasi milosrđe/sadaka. To je treća osobina koja iz onih 10 ajeta objavljenih Poslaniku proizilazi. Proučivši temelje naše vjere i pogled islama na dunjaluk jedan je naš mislilac rekao da novac vrijedi tek kada se potroši. Muhammed, a. s., je jednog dana susreo jednoga ashaba koji bijaše oskudno obučen, pa ga upita: „Imaš li ti imetka?“ „Imam“ reče ashab, a Poslanik mu naredi: „Neka se blagodat imetka vidi na tebi.“ Šta ti dakle vrijedi imetak, šta ti vrijedi novac ako nisi kupio drva, neće te novac grijati, novac vrijedi tek kada se potroši. I ovaj dunjaluk, to vjernik zna, vrijedi samo onoliko koliko od njega u ahiret uložimo. Zato vjernika krasi osobina daražljivosti, jer zna da svaki put kada daje, sebi daje. Moralnost je osobina kojom se treba okititi da bi u džennetske bašče ušli. To je četvrta osobina iz onih deset ajeta proizašla, a podsjećam da je Poslanik rekao da ko bude živio poruke tih deset ajeta ući će u Džennet. Allah, dž. š., nam kaže da vjernici svoja stidna mjesta čuvaju i da od Boga postavljene granice ne prelaze. Vjernik zna da naša vjera insistira na braku, na porodici, na moralnosti i da svako prekoračenje granice u zlu je pretjerivanje. Poslanik nam je čak rekao da taj čin bračne prevare iz vjere izvodi. Mi se trebamo naoružati vjerom, imanom i dobro utvrditi tvrđavu koja se brak i porodica zove kako bi sačuvali sebe i svoju vjeru i kako bi postigli ono što želimo, a vjernici Džennet žele.

Peta osobina kojom se vjernik kiti je odgovornost. Vjernici su odgovorni, a licemjeri su neodgovorni. Poslanik kaže: „Licemjer ima tri osobine, kada govori laže, kad mu se nešto povjeri iznevjeri, i kada nešto obeća ne ispuni obećanje.“ Vjernik nema te osobine, vjernik uvijek govori istinu, obećanja ispunjava i prema povjerenom emanetu odgovorno postupa. Jednostavno rečeno vjernik je uvijek i svugdje odgovoran, a u licemjere se pouzdati ne može i zato oni neće biti tamo gdje će vjernici stanovati. Allah, dž. š., kaže da će licemjeri u najdubljim dubinama džehennema biti.

Okiti se odgovornošću, a odgovornost se stiče, učvršćuje, usvajanjem ove šeste osobine koja se zove ustrajnost jer vjernik je: „Onaj koji čuva namaz“, ustrajan. Čuva namaz, ne klanja samo petkom, čuva namaz, ne klanja samo akšam, klanja svih pet. Zamislite, Omer, r. a., kaže: „Poslanik nam je rekao:’ Došlo mi je deset ajeta, pa ko bude poruke iz njih, naredbe, živio ući u Džennet.“ Nama je došao mjesec redžeb. Redžeb je Allahov mjesec, Allahov je zato što Allah Uzvišeni u njemu mnogo prašta. Vjerniku je želja postići uspjeh, a redžeb je prilika da se oplemenimo, iskreno pokajemo, i odlučnije okrenemo dobročinstvu, jer i mi i džinni smo ovdje kako bismo u pokornosti Bogu živjeli.

Molimo Te Gospodaru da postignemo uspjeh na oba svijeta. Amin

 

Oberentfelden, 03.02.2023

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izdvojeno

Izdvojeni članci

Povezano

Povezani Članci

Odjeća bogobojaznosti

Allah, dž. š., kaže: „O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta

Aktuelno

Bajram šerif mubarek olsun

”Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti…” (Er-Rahman, 26-27)

Aktuelno

Čuvanje jezika

”Ima li išta teže od nebesa?” To pitanje je postavio neki čovjek velikom alimu Ebu Abdulahu

Pretplatite se i budite obavješteni za svaku novu objavu zajednice

logo-izba-white

Aarauerstrasse 57
5036 Oberentfelden

Početna

Zajednica

Podešavanje Jezika