Islamski saff

Poslanik, a.s., je obraćao maksimalnu pažnju na saff kao bitan faktor u zajedničkom klanjanju namaza. To je vidno obilježje namaza u džematu i zato je odredio pravila koja su vjernici dužni poštovati kako bi se izbjegla proizvoljnost i nedisciplina. Pravilnim redanjem u saffove namazu se daje vanjski sklad i ljepota. Urednost i ispravnost samih saffova simboliše i kompaktnost naših džemata, a neurednost i raštrkanost, odražava džematsku aljkavasot i nemarnost.

 

Kao što rekosmo, naš Poslanik, s.a.v.s., je pridavao maksimalnu pažnju pravilnom formiranju saffova. Pa poslušajmo šta nam najbolji učitelj i peadagog, Allahov Poslanik, s.a.v.s, savjetuje kada je riječ o formiranju saffova:

 

„Izjednačite se, poravnajte se, i nemojte jedan mimo drugog prolaziti, nemojte se razdvajati pa da vam se srca razdvoje. Neka se do mene primaknu punoljetni i razboriti (učeni), a onda do njih bliži, pa opet njima bliski.“ (Muslim)

 

Iz ovog savjeta Allahova Poslanika, s.a.v.s., vidimo da šejtan koristi našu razjedinjenost u saffu kao priliku da razjedini naša srca i da nas međusobno udalji jedne od drugih.

Također, valja naglasiti, draga braćo, da to utječe i na našu vezu sa Uzvišnim Allahom, jer Poslanik, s.a.v.s., je rekao i ovo: „Ko spoji saff, Allah će ga spojiti sa sobom, a ko prekine saff, Allah će prekinuti s njim.“ (Ebu Davud)

 

Ovo je brate izuzetno ozbiljno upozorenje koje jasno poručuje i ukazuje na vrijednost kada vidiš u saffu ispred sebe prazno mjesto koliko je bitno da ne budeš nemaran i da ti ne bude mrsko popuniti tu prazninu. Allah, dž.š., ti garantuje da će te spojiti sa Sobom, sa Svojom milošću, Svojim oprostom i Svojim zadovoljstvom. U suprotnom, tebi kojem ne znači ništa kada vidiš prazninu u saffu, i koji si nemaran prema tome, upozorenje je jasno, Allah, dž.š., će s tobom prekinuti vezu.

 

Pravilno formiranje saffova ima i svoju odgojnu stranu. Ono nas uči redu i disciplini, ono nas uči urednosti, tačnosti i preciznosti. Poslanikovi, a.s., zajednički namazi u kojima su saffovi bili ispravno formirani utjecali su na to da smo dobili ljude poput Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije i drugih ashaba, r.a., koji su dali poseban doprinos na jačanju, progresu i sretnom životu muslimanske zajednice.

 

Danas, kada vidimo u većini slučajeva aljkavost muslimana u formiranju saffova, možemo reći da se na našu žalost osjete i posljedice toga u našim životima i u funkcionisanju našeg društva. Poslanik, a.s., je to objasnio slijedećim riječima: „Dokle god ljudi odugovlače u popunjavanju saffova, sve dotle ih Allah zapostavlja i unazađuje.“ (Muslim)

 

Saffovi se formiraju na način da sa desne strane imama stane jedna osoba, a potom iza imama druga, pa opet jedna sa desne, a slijedeće sa lijeve strane, uvijek dajući prednost da na desnoj strani bude jedna osoba više. Kada su džamije pune, kao danas na džumi, saffove ravnajte po linijama koje imamo u većini naših džamija na način da vrhove svojih prstiju poravnaš sa bratom sa svoje desne strane.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Da ljudi znaju vrijednost ezana i prvog safa, pa da to ne mogu postići osim natjecanjem putem izvlačenja, to bi učinili. Da znaju ljudi vrijednost ranog dolaska na namaz, natjecali bi se u tome. A da znaju vrijednost jacije i sabaha (u džamiji), dolazili li bi makar puzeći.“ (Nesaija)

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, takoder traži od ashaba koji je koračao između klanjača, da sjede, što bilježi predaja koju bilježi imam Ibn Madždže:

 

Prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je jedan čovjek ušao u džamiju, u petak, dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, držao hutbu, pa je koračao između ljudi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Sjedi! Uznemiravaš druge, a kasniš!“ (Ibn Madždže)

 

Ružno je da se guramo u prvi saf i prelazimo preko klanjača, koji su u džamiju došli prije nas, ali je takođe ružno da prilikom ulaska u džamiju ne popunjavamo safove po njihovu redosljedu, pa se desi da braća koja na džumu dolaze kasnije, ne nalaze mjesta i prisiljeni su da prolaze u prednji dio džamije, sa ciljem da zauzmu slobodna mjesta. Nepopunjavanje mjesta u safu, po redosljedu, odmah po dolasku džamiju, pogotovo na džumi namazu usporava uspostavljanje džumuanskih farza, pa i farzova drugih namaza.

 

Prenosi Nu’man ibn Bešir, radijallahu anhu: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je redao naše safove, kao da reda strijele, dok ne vidi da smo se izravnali. Jednoga dana je došao i prije nego je izgovorio tekbir, vidio je čovjeka čija prsa su stršila iz safa, pa je rekao: „Allahovi robovi ili ćete ravnati safove ili će vam Allah unakaziti vaša lica!“ (Muslim)

 

Molimo Allaha, dž.š., da budemo od onih koji će čuvati namaz, o njemu se brinuti na način da ga na što bolji i ljepši način obave.

 

Molimo Allaha, dž.š., da poštujući pravila džemata budemo složna i jedinstvena zajednica u kojoj će svaki pojedinac osjetiti slast, sreću i zadovoljstvo što joj pripada. Molimo Allaha, dž.š., da zbliži i ujedini naša srca u ime Njegove ljubavi i zadovoljstva. Amin!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izdvojeno

Izdvojeni članci

Povezano

Povezani Članci

Pretplatite se i budite obavješteni za svaku novu objavu zajednice

logo-izba-white

Aarauerstrasse 57
5036 Oberentfelden

Početna

Zajednica

Podešavanje Jezika