Sjeti se rastanka

Draga braco. Cilj moje prošle hutbe nije bio da kod vas probudim strah od smrti i od rastanka sa ovim svijetom i njegovim ljepotama, iako je nekim ljudima to možda i potrebno jer su se previše uzdigli i uzoholili, već da nas podsjetim da su naša djela naše jedino bogatstvo koje nosimo sa ovoga svijeta, te da zbog toga treba da povedemo računa o njima jer od njihovog kvaliteta zavisi i kvalitet našeg budućeg i vječnog života.

Jer svi ćemo mi umrijeti, kad-tad. To je činjenica i mi to znamo. I to je sasvim normalna i prirodna stvar. A nismo, Boga mi, ni slijepi. Bili smo na brojnim dženazama i uvjerili se da smo stvoreni od zemlje i da ćemo se u nju vratiti. Međutim, Uzvišeni Allah u Kur’anu časnom kaže: ”Zaista, nisu slijepe oči već su slijepa srca u grudima.” (El-Hadždž, 46.) Zato se neki od nas ponašaju kao da misle da nikada neće umrijeti.

Misle ako redovno klanjaju, poste, daju zekat i sadaku, bili su na hadžu itd., da su sebi već zagarantovali Džennet pa sad mogu da rade šta god hoće i da to neće ostaviti ama baš nikakve posljedice na njihovu budućnost. Da mogu sebe da uzdižu a druge ponižavaju, sebe da hvale a druge ismijavaju, pored svoga da upravljaju tuđim životima i sl. Grdno se varaju!!!

Njih su zaveli njihova pohlepa, zavidnost i srčana sljepoća. Allah im je dao svega, ali oni opet nisu zadovoljni, nisu zahvalni. Njihovi stomaci su puni ali su oni opet gladni, jer prava glad je u duši a ne u stomaku. A kome je duša gladna a oči prazne, taj neće biti zadovoljan pa makar imao cijeli Dunjaluk. Opet će u tuđe gledati, a tuđe je haram.

Dakle, neke ljude jedino smrt i podsjećanje na smrt mogu dozvati pameti, što potvrđuje i Poslanik, s.a.v.s., u svome hadisu: ”Kada bi čovjek imao dolinu zlata, poželio bi da ima još jednu. Čovjekova usta jedino prašina (tj. smrt) može napuniti.” (Muttefekun alejhi) Međutim, kada dođe smrt onda je prekasno da se bilo šta mijenja. Sada treba mijenjati. E o tome sam prošli put govorio.

Nasuprot tome, iskreni vjernici vode računa o svojim djelima. Ma koliko ih imali, nikad nisu sigurni koliko će ih Uzvišeni Allah ukabuliti, pa se trude da ih što više učine te da ih ne kvare svojim lošim ponašanjem, kao što ih je pokvarila ona žena, za koju je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kod nje nema nikakvog dobra, ona je stanovnik Vatre.” Dakle, sva svoja dobra djela je uništila svojim jezikom i lošim ponašanjem.

Iskreni vjernici nisu zavidni, licemjerni i oholi. I nisu pohlepni. Drugim riječima, oni nisu gladni. Njihove oči su pune, a duša sita. I više vole drugima nego li sebi. U svakom slučaju, maksimalno se trude da ne oduzmu tuđi hakk (pravo) i da nikome ne nanesu nepravdu.

Abdullah, sestrić od Muslima ibn Sa’da, pripovijeda: ”Bio sam naumio da obavim hadž pa mi daidža Muslim dade deset hiljada dirhema i reče: ‘Kad dođeš u Medinu raspitaj se za najsiromašniju porodicu pa im dadni ovaj novac.’

Ja tako i uradih, pa mi ljudi pokazaše jednu kuću te ja odoh do nje i pokucah na vrata. Ubrzo se pojavi žena i upita: ‘Ko si ti?’

Rekoh: ‘Ja sam iz Bagdada. Prijatelj mi je dao deset hiljada dirhema da ih predam najsiromašnijoj porodici u Medini. Pitao sam ljude i oni mi pokazaše tvoju kuću pa uzmi ovaj novac.’

Žena reče: ‘Tvoj prijatelj ti je rekao da novac dadneš najsiromašnijoj porodici, a naše komšije su siromašnije od nas, pa dadni njima.’

Ja onda odoh do njihovih komšija i pokucah na vrata, kad izađe žena. Ja joj rekoh zbog čega sam došao, a ona mi potpuno isto reče za svoje komšije kao i ona prva žena te se ja vratih do one prve i rekoh: ‘Tvoja komšinica mi je pokazala tvoju kući i rekla isto ono što i ti rekla za njih.’

A onda ona reče: ‘Mi smo podjednako siromašni, i ako već moraš izvršiti svoj zadatak, onda nam podjednako podijeli novac.”’

Braćo! Ovo vrijeme u kome živimo, a vi dobro vidite kakvo je, od nas najozbiljnije traži da budemo iskreni vjernici. Pa budimo takvi i to dokažimo svojim djelima i svojim ponašanjem! Za dobrobit svih nas.

Molim Dragog Allaha da nam dadne lijepu pamet, da nam pokloni Uputu jer bez nje ne možemo pronaći Pravi put i da nam podari zadovoljna srca, site oči i neovisne duše. Amin.

 

Oberentfelden, 23.09.2022

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izdvojeno

Izdvojeni članci

Povezano

Povezani Članci

Osobine vjernika

Imam Ahmed bilježi od Omera, r. a., da je rekao: „Kada bi Poslanik primao objavu oko

Aktuelno

Kako da vaspitamo djecu?

Uzvišeni Allah u Kur’anu Časnom poručuje: ”O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre,

Aktuelno

Zekat i Sadekatu-l-fitr

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Islam je sagrađen na pet temelja: svjedočenju da

Socijalni mediji

Draga braćo, Uzvišeni Allah u Kur’anu časnom opominje: ”Danas ćemo usta njihova zapečatiti, pa će nam

Pretplatite se i budite obavješteni za svaku novu objavu zajednice

logo-izba-white

Aarauerstrasse 57
5036 Oberentfelden

Početna

Zajednica

Podešavanje Jezika